OFERTA

Oferta świadczonych przez nas usług :

 • przygotowanie terenu pod budowę
 • wykonywanie wykopów ( pod przyłącza, budynki, magazyny itp.)
 • stawy, baseny, szamba itp.
 • rekultywacja terenu
 • wymiana gruntu
 • korytowanie podłoża, profilowanie
 • wykonanie nasypów
 • zasyp fundamentów
 • roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
 • utwardzanie nawierzchni, skarpowanie, hałdowanie
 • czyszczenie rowów
 • wycinka drzew
 • transport materiałów sypkich : żwir, piasek, czarnoziem, humus, torf itp.
 • tłuczeń betonowy
 • kamień różny
 • odśnieżanie dróg i placów